התערבויות

Years:               2004-2018

Academy:         Bezalel Academy of Art and Design, as part of the course:                                                      Art and  Activism in the Public Space

Lecturers:        Eldad Cidor, Lea Mauas, Diego Rotman, Eytan Shouker

Location:         Sderot (a western Negev city), East & west Jerusalem

 

In the framework of the course “Art, Activism and the Public Space,” at the Bezalel Academy of Art and Design, we lecturers employed our “intervention” method to enable the students to experience group work – which was something they encountered much less in their other courses – and activities in the public space.

רחבת דעות - שוק מחנה יהודה

סינדרום יום ירושלים

אוטובובה - מזרח ומערב ירושלים

דרר בית לחם - ירושלים

480 בדרך שלנו