התערבויות

שנים:                           2018-2005

מוסד:                           אקדמיה לאמנות ועיצוב, בצלאל

מקום:                           שדרות, מזרח ומערב ירושלים

מרצים שותפים:            אלדד סידור, דיאגו רוטמן, לאה מאואס

 

במסגרת הקורס ״אמנות, אקטיביזם ומרחב ציבורי״ בבצלאל, הכלי הנקרא "התערבות" (intervention) שימש אותנו, המרצים, לתרגול הסטודנטים  בעבודה קבוצתית, (שהתנסו בה פחות במחלקות האם) ובפעילות במרחב הציבורי. היו שנים בהן זרקנו את הסטודנטים למים עם תרגיל כבר בשיעור הראשון. לדוגמא, חילקנו אותם לקבוצות קטנות וביקשנו להתערב בספריית האוניברסיטה העברית. בפרק הזמן שהוקצב לשיעור, כשלוש שעות, הם התבקשו להתבונן, לתצפת ולחוות את המקום, ולתכנן ולבצע התערבות בחלל, ובכללה תיעוד הפעולה. בין התערבויות שהתקבלו: שתילת מסרים בתוך ספרים, סדנת אוריגמי לקוראים, טיולי אופניים בספרייה, שינה קבוצתית על שולחנות הספרייה ועוד. הסימסטר הראשון הוקדש לחומרים תיאורטיים, צפייה משותפת בפרויקטים וניתוחם, תרגילים אישיים וקבוצתיים. בסימסטר הקיץ הסטודנטים יצרו פרויקטים בקהילה. לאורך השנים חלק מהפרויקטים בקיץ כלל התערבויות מורכבות ומתמשכות.