עבודות מוקדמות

שנים:1995-1990
טכניקה:צילום ישיר, צילום מבוים