קורס אמנות, אקטיביזם ומרחב ציבורי-בצלאל

שנה:          2018-2004

מקום:        אקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל

בשנת 2003 פניתי לנשיא "בצלאל" בהצעה להקים יחידה של פרויקטים מיוחדים, בעלי עניין חברתי, קהילתי, תקשורתי ותרבותי, שיעוררו את מודעות הסטודנטים והציבור הרחב לתחומים אלו. מטרת היחידה הייתה לפתח רעיונות שישלבו את תחומי ההתמקצעות של הסטודנטים מהמחלקות השונות במימושם של פרויקטים חברתיים. בסופו של דבר, הנהלת בצלאל החליטה לעודד קורסים רב-מחלקתיים, במסגרתם הצעתי לפתח את הקורס ״אמנות ואקטיביזם״. אלדד סידור חבר אלי כמרצה ובשנת 2004 פתחנו את הקורס הראשון. הצענו את הקורס כמהלך שנתי: סימסטר אביב ואחריו סימסטר קיץ. בסימסטר הראשון הבהרנו מושגים כמו קהילה, אמנות במרחב הציבורי ואקטיביזם. באמצעות תרגילים אישיים או קבוצתיים יצרו הסטודנטים 'התערבויות' (Interventions) במרחבים ציבוריים. בשנתיים הראשונות שיתפנו פעולה עם "כנס שדרות לתרבות וחברה" ואת סימסטר הקיץ קיימנו הלכה למעשה בעיר שדרות, שסבלה ממטחי קסאמים בתקופת ההתנתקות. במהלך קייצים אלו יצרו הסטודנטים בשדרות כעשרה

סרט המתעד, מסכם ומפרש את פעילות הקורס ״אמנות, אקטיביזם ומרחב ציבורי״ בבצלאל. סולי אלפקס עוקב אחרי עשור של פרויקטים אמנותיים ואקטיביסטים של סטודנטים בשיתוף קהילת תושבי שכונת גוננים (קטמונים) בירושלים במאבק למען פארק המסילה. הפרויקטים כוללים יצירת אלטרנטיבה לכביש המהיר המתוכנן, התערבויות במרחב הציבורי, העפת חומות, תכנון ובניית ספריות קח תן פתוחות 24/7 שהפכו לאייקון עירוני בירושלים.